Atatürkçü, çağdaş, yenilikçi, çalışkan, sorgulayıcı, araştırıcı, paylaşımcı, girişimci, kendisiyle ve yaşadığı toplumla

barışık, yaratıcılığı gelişmiş, ilgi alanları ortaya çıkarılarak desteklenmiş, kendi kendini ifade edebilen sağlam kişilikli

bireyler yetiştirmek. Bilgi yüklemek yerine, çocukların öğrenme isteğini artırmak, kendisini ve çevresini tanımasına

olanak vererek öğrendiklerini uygulayabilecekleri ortamı sağlamak temel misyonumuzdur.