Okulumuzda verimli bir eğitimin temel ihtiyaç olarak kabul edilmesini; her velinin, çocuğuna eğitim için her türlü

fırsatın verildiğini bilmesini; hem öğretmenlerin, hem de öğrenenlerin birbirlerinin öğrenmesine ve birbirlerinin

gelişimine yardımcı olmanın önemine inanmasını; Herkesin her gün daha iyiye ulaşmak için çalışmasını istiyoruz.

Ne istediğini bilen eğitimli bir milletten, eğitimli bireylerden oluşan bir millet oluşturmanın yolunun, anaokulu

düzeyinden başlayan eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz.